Download CV

My Blog

All the most current news and events of my life
HTTP yanıt durum kodları

HTTP yanıtı durum kodları, belirli bir HTTP isteğinin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığını gösterir. Yanıtlar beş sınıfa ayrılmıştır: Bilgi yanıtları 100 Continue Bu geçici yanıt, istemcinin isteğe devam etmesi gerektiğini veya istek zaten bitmişse yanıtı yok sayması gerektiğini belirtir. 101 Switching Protocols Bu kod, istemciden gelen bir istek başlığına…

Yazılım Testi Yaşam Döngüsü (STLC)

Yazılım test etme prosedürü, test sürecinin aşamalarını içeren STLC (Software Testing Life Cycle) olarak da bilinir. Test süreci iyi planlanmış ve sistematik bir şekilde yürütülür. Tüm faaliyetler, yazılım ürününün kalitesini artırmak için yapılır. Bakalım, STLC’nin farklı adımları. Yazılım testi yaşam döngüsü aşağıdaki adımları içerir: İhtiyaç…

SQL Joins

1. INNER JOIN İki tablo arasındaki bir iç birleştirme, belirtilen birleştirme sütununda/sütunlarında ortak bir değere sahip olan bir dizi kayıtla sonuçlanacaktır. SELECT * FROM Table1 t1INNER JOIN Table2 t2ON t1.id = t2.id; 2. LEFT JOIN Bu tür bir birleştirme, sol tablodan alınan tüm kayıtların…

HTTP – Metotları

GET yöntemi, belirli bir URI kullanarak verilen sunucudan bilgi almak için kullanılır. GET kullanan istekler yalnızca verileri almalı ve veriler üzerinde başka bir etkisi olmamalıdır. 2. HEAD HEAD, GET ile neredeyse aynıdır, ancak yanıt gövdesi yoktur. Başka bir deyişle, GET /users bir kullanıcı listesi döndürürse,…

JMeter ile Performans Testi

JMeter ile Performans Testi Performans Testi Nedir? Performans testi, yazılım uygulamalarının hatalarını değil, uygulamadaki darboğazları tespit etmek içindir. Uygulamanın performans kalitesini ölçer. Temel olarak bir yazılımın; hız (speed), kararlılık (stability) ve ölçeklenebilirliktir (scalability)gibi belirli özelliklerine odaklanır. İlk adımımız JMeter’i indirmek. Bu adresten indirebilirsiniz. https://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi İndirilen…

Postman ile Api Testi

Postman ile Api Testi API (Uygulama Programlama Arayüzü) Nedir? Postman, API geliştirirken bize kolaylık sağlayan her adımı basitleştiren API’leri daha hızlı oluşturabilmenizi sağlayan bir platformdur. Aynı zamanda api testlerimizi de yaparken pratiklik sağlar. API’ler request ve response’lardan oluşur. Belirlenen parametreler ve metod ile bir…

1 2 3 6